Školní kolo zeměpisné olympiády

03.02.2011 17:39

Dne 21. 2. 2011 proběhne školní kolo zeměpisné olympiády. Soutěž se bude konat ve školní jídelně ZŠ Jablunkov 1. a 2. vyučovací hodinu. Soutěž je určena žákům 6.- 9. tříd, kteří mají zájem o zeměpis. Žáci budou soutěžit ve třech kategoriích:

KATEGORIE A- žáci 6. tříd- zaměření( matematický zeměpis, Země ve vesmíru, kartografie, děje v litosféře)

KATEGORIE B - žáci 7. tříd- zaměření ( Austrálie a Oceánie, Afrika, Atlantský oceán, Amerika)

KATEGORIE C- žáci 8. a 9. tříd- zaměření ( regionální geografie Evropy)

Soutěž se bude skládat ze 2 částí- Práce bez atlasu

                                                   Práce s atlasem

Pro každou část je určeno 45 minut.

Doporučené vybavení:

- psací potřeby- tužka, propiska

- pravítko

- Školní atlas světa

 

Do okresního kola postupuje vítěz z každé kategorie.