Školní kolo dějepisné olympiády

15.11.2015 12:03

Dne 20. listopadu 2015 proběhne školní kolo dějepisné olympiády 3. a 4. vyučovací hodinu. Letošní téma zní "Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou" ( Lucemburkové se zaměřením na Karla IV. a na události spojené s jeho osobou- nar. 14.5. 1316, 700-sté výročí jeho narození). Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. ročníků, kteří mají zájem o dějepis.