Školní kolo dějepisné olympiády

18.11.2010 14:35

 Dne 23.11. 2010 se koná školní kolo dějepisné olympiády. Soutěž proběhne ve školní jídelně ZŠ Jablunkov 1. a 2. vyučovací hodinu. Soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků, kteří mají zájem o dějepis. Tématické zaměření letošního ročníku je "Ve zdraví i v nemoci" ( Od šamana po penicilin).