7. ročník

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády 23. 1. 2015
 
Výsledky školního kola zeměpisné olympiády 27. 1. 2014
 

Plán historické exkurze žáků 7. ročníků do archeoparku v Chotěbuzi

Plán historické exkurze žáků 7. ročníků do archeoparku v Chotěbuzi.doc (24,5 kB)

Exkurze 7. ročníků do archeoparku v Chotěbuzi

Exkurze žáků 7. ročníků do archeoparku v Chotěbuzi.doc (24,5 kB)

Výsledky okr. kola Zem. olympiády-kategorie B

Výsledky okr. kola Zem. olympiády-kategorie B.xls (37 kB)

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády- 22. 2. 2012

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády 2012.doc (145 kB)

Ročníkový plán pro 7.ročník- dějepisná část 

Čpč 7. roč. 11-12.doc (69,5 kB)

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády 7. ročník

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády 7.ročník.doc (60,5 kB)

 

Výsledky okresního kola zeměpisné olympiády 7. ročník

Kategorie B.xls (19 kB)